Digitalisering in het energielandschap

Op ieder bestuurlijk niveau wordt momenteel de vraag gesteld of -en hoe- digitalisering in de strategie en in het beleid verweven moet worden. De ontwikkelingen gaan sneller dan de bestaande structuren kunnen bijhouden. De digitale revolutie doorkruist iedere sector, iedere pijler waarop de samenleving is gebouwd. Dus zeker ook de energiesector.

https://topsectorenergie.nl/nieuws/digitalisering-het-energielandschap

Het rapport ‘Digitalisering in het energielandschap beoogt:

  • duiding te geven aan de digitaliseringsissues voor de energietransitie (waar is versnelling mogelijk, waar doemen bedreigingen op)
  • handvatten te bieden, een handelingskader, een kompas, waarmee slim met digitalisering kan worden omgegaan

Daarbij dient beseft te worden, dat de energietransitie niet slechts een technologische exercitie is en digitalisering een breder begrip is dan ‘gebruik maken van ICT’. Gedrag van mensen (ook economisch gedrag) is evenzeer van belang en dat gedrag wordt beïnvloed door allerlei communities (buurten, facebookgroepen, twitter, peer groups, etc). Digitalisering beïnvloedt onze waarden als privacy en ‘erbij willen horen’.

This entry was posted in Site Nieuws. Bookmark the permalink.