Opinieblad Forum, interview over open data

Als de overheid haar verzamelde gegevens gratis beschikbaar zou stellen, ontstaat er een nieuwe miljardenmarkt. Goed voor de economie, goed voor de werkgelegenheid. De eerste aarzelende stappen zijn gezet.20121130_forum_open data_11Overheidsdata

Maar wie lokt de overheid bij haar gouden eieren weg?

This entry was posted in Site Nieuws. Bookmark the permalink.