Monthly Archives: April 2013

Boekbijdrage John Post

Begin mei verschijnt er vanuit Rotterdam een boek over open data. Als lid van de stuurgroep open data Rotterdam is me gevraagd een bijdrage te leveren. Hierbij Boekbijdrage_JohnPost

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Boekbijdrage John Post