Presentatie bij SIA partners 22 november 2018 over energie en data

Presentatie bij SIA partners over energie en data 20181122_SIA partners_energie en data

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Presentatie bij SIA partners 22 november 2018 over energie en data

Digitalisering in de gebouwde omgeving

Mijn presentatie op de nationale conferentie gebouwautomatisering donderdag 2 november in Taets Art Amsterdam. 20171102_John-Post-Topsector-energie

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Digitalisering in de gebouwde omgeving

het energiebedrijf van de toekomst is een ICT-bedrijf

Wat betekent digitalisering voor de energiesector? Hoe zet je nieuwe digitale technieken in om de energietransitie optimaal vorm te geven? John Post, programmadirecteur Digitaliseringsagenda, helpt de TKI’s in de Topsector Energie met het vinden van handvatten. ‘Digitalisering maakt energietransitie mogelijk.’20170807_Interview met John Post, programmadirecteur Digitaliseringsagenda Topsector Energie _ Topsector Energie

Posted in Site Nieuws | Comments Off on het energiebedrijf van de toekomst is een ICT-bedrijf

Digitalisering in het energielandschap

Op ieder bestuurlijk niveau wordt momenteel de vraag gesteld of -en hoe- digitalisering in de strategie en in het beleid verweven moet worden. De ontwikkelingen gaan sneller dan de bestaande structuren kunnen bijhouden. De digitale revolutie doorkruist iedere sector, iedere pijler waarop de samenleving is gebouwd. Dus zeker ook de energiesector.

https://topsectorenergie.nl/nieuws/digitalisering-het-energielandschap

Het rapport ‘Digitalisering in het energielandschap beoogt:

  • duiding te geven aan de digitaliseringsissues voor de energietransitie (waar is versnelling mogelijk, waar doemen bedreigingen op)
  • handvatten te bieden, een handelingskader, een kompas, waarmee slim met digitalisering kan worden omgegaan

Daarbij dient beseft te worden, dat de energietransitie niet slechts een technologische exercitie is en digitalisering een breder begrip is dan ‘gebruik maken van ICT’. Gedrag van mensen (ook economisch gedrag) is evenzeer van belang en dat gedrag wordt beïnvloed door allerlei communities (buurten, facebookgroepen, twitter, peer groups, etc). Digitalisering beïnvloedt onze waarden als privacy en ‘erbij willen horen’.

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Digitalisering in het energielandschap

Data aan de randen. Presentatie 16 maart 2017 bij Enexis

Over data en ICT, nieuwe paradigma’s, de mens als resource, gezondheidszorg, ethische overwegingen en de illusie van privacy. 20170316_data_at Enexis

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Data aan de randen. Presentatie 16 maart 2017 bij Enexis

Energy Deals Outside The United States

India has emerged as the leading country for renewable deals outside the United States since 2015.

https://www.cbinsights.com/blog/renewable-energy-world-map/

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Energy Deals Outside The United States

Mijn presentatie over ICT bij het mini symposium dat de TKI georganiseerd had

ICT en tederheid. Dat lag toch niet zo heel snel voor de hand. 20170217_symposium John

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Mijn presentatie over ICT bij het mini symposium dat de TKI georganiseerd had

Dit doet de TKI SWITCH2Smartgrids

Interview in Energeia

20150807_Energeia – ZOMERSERIE (4) Smart grids niet los te zien van PV en gebouwde omgeving

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Dit doet de TKI SWITCH2Smartgrids

Urban Energy

Her verhaal achter de TKI Urban Energy 20150730_V1_Urban Energy_basis verhaal voor communicatieplan

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Urban Energy

Energie op ECP congres

Mijn presentatie op het jaarlijkse ECP congres over het belang van ICT in de energietransitie. 20141120_final_energie ECP congres

Posted in Site Nieuws | Comments Off on Energie op ECP congres